Quy định về trưng bày hàng hóa tại Triển lãm

Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

Specialized Seminar VINACHEM EXPO

The 18th Vietnam International Chemical Industry Exhibition - Vinachem Expo 2023, form November 15 – 17, 2023, Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), 799 Nguyen Van Linh, Dist. 7, HCMC

ORGANIZERS

PARTNERS

LOGO SPECIALIZED EXHIBITION