Quy định về trưng bày hàng hóa tại Triển lãm

8/10/2022 9:16:15 PM
Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

QUY ĐỊNH VỀ TRƯNG BÀY HÀNG HOÁ TẠI TRIỂN LÃM 

Từ 09 – 12/12/2020

(tại SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Kính đề nghị Quý doanh nghiệp chấp hành các quy định về trưng bày hàng hoá khi tham gia Triển lãm theo quy định của nhà nước như sau:

1.    Không trưng bày tại triển lãm thương mại loại hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá cấm nhập khẩu, hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hoá không hoặc chưa được phép lưu hành, dịch vụ chưa được phép cung ứng tại Việt Nam hoặc hàng hoá không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định, hàng hoá hết hạn sử dụng;

2.    Không bán, tặng, cung ứng tại triển lãm thương mại các hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành mà không tuân thủ theo đúng quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá, dịch vụ đó;

3.    Không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng quy định hoặc nội dung thông báo, đăng ký không trung thực;

4.    Không thực hiện khuyến mại bằng hình thức có mức giảm giá hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ vượt quá mức giảm giá tối đa được phép đối với hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại theo quy định;

5.    Không khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng; hàng hoá không đảm bảo chất lượng theo quy định;

6.    Không sử dụng hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng; hàng hoá không bảo đảm chất lượng theo quy định;

7.    Không khuyến mại thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2019

 BAN TỔ CHỨC

ORGANIZERS

PARTNERS

LOGO SPECIALIZED EXHIBITION