VINACHEM EXPO - Thư chào mừng 2024

Triển lãm quốc tế Công nghiệp Hóa chất Việt Nam VINACHEM EXPO - CHINACHEM 2023 với sự ủng hộ tham dự mạnh mẽ của các đơn vị đồng ngành sẽ được Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Xúc tiến Mậu dịch Quốc tế Trung Quốc – Phân hội Hóa chất CCPIT CHEM tổ chức từ ngày 27-29/11/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm...

BAN TỔ CHỨC

Đơn vị ủng hộ

LOGO DOANH NGHIỆP