Welcome letter 2022

The International Exhibition on Industrial Machinery, Equipment, Technology and Products in Ho Chi Minh City (VINAMAC EXPO 2022) will be held from November 02nd – 05th, 2022 at Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) – 799 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh City

Thông tin chung Vinachem Expo 2023

Thông tin chung Triển lãm quốc tế Công nghiệp hóa chất Việt Nam lần thứ 18 - VINACHEM EXPO 2023, diễn ra từ ngày 15 – 17/11/2023, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

BAN TỔ CHỨC

Đơn vị ủng hộ

LOGO DOANH NGHIỆP