Thông tin chung Vinachem Expo 2023

Thông tin chung Triển lãm quốc tế Công nghiệp hóa chất Việt Nam lần thứ 18 - VINACHEM EXPO 2023, diễn ra từ ngày 15 – 17/11/2023, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

BAN TỔ CHỨC

Đơn vị ủng hộ

LOGO DOANH NGHIỆP