Thông tin chung Vinachem Expo 2022

10/22/2022 1:54:33 PM
Thông tin chung Triển lãm quốc tế Công nghiệp hóa chất Việt Nam lần thứ 17 - VINACHEM EXPO 2022, diễn ra từ ngày 02 – 05/11/2022, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

 

Time:

November 02 – 05, 2022

Venue:

Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), 799 Nguyen Van Linh, Dist. 7, HCMC

Move in:

October 31:

12:00 – 24:00

Noveber 01:

01:00 – 24:00

Noveber 02:

01:00 – 07:00

Opening Hours: 

 For exhibitors::

Noveber 02 – 04:

08:30 – 17:00

Noveber 05:

08:30 – 12:00

For visitors:

Noveber 02 – 04:

09:00 – 17:00

Noveber 05:

09:00 – 12:00

Move out:

Noveber 05:

13:00 – 22:00

Noveber 06:

08:00 – 12:00

 

Các tin khác

BAN TỔ CHỨC

Đơn vị ủng hộ

LOGO DOANH NGHIỆP